Kommunikation på nätet – det är mycket att tänka på!

Vad innebär kommunikation på nätet?

Ordet och betydelsen av ”kommunikation” känner du säkert igen, men vad innebär det att kommunicera på nätet. Det innebär att man når sig ut till andra människor via nätet och alltså inte face to face. Många tänker då plötsligt på sociala medier och mail, vilket är en typ av kommunikation. Dock finns det andra kommunikationer på nätet som exempelvis bloggar och reklam. Det som skiljer dessa typer av kommunikationer är att mail är oftast endast till en person privat och det kan ej ses av allmänheten, men sociala medier, bloggar och reklam riktar sig till en större målgrupp och till allmänheten där i princip alla kan läsa och se om den.

 

Vad finns det att tänka på?

Många tänker som du säkert gör nu, att vad finns det egentligen att tänka på när det gäller kommunikation på nätet? Alla vet redan att man ska vara lite kritisk till personer man inte känner tar kontakt med en och att man inte ska lägga ut allt för privata saker på nätet för att det alltid finns sparat någonstans och någon kommer alltid att kunna få reda på det. Sådana saker är oftast självklara för dem allra flesta. Men det finns ett antal oskrivna regler och skrivna regler man måste följa när man är ute på nätet.

 

Om vi börjar med reklam finns det många regler som man kan åka fast för om man inte följer dem. Dessutom finns det olika sorters reklam, det vill säga att det går att sälja och göra reklam för sina varor och tjänster genom flera olika kanaler. Antingen är det vanlig reklam som vi kan höra på radion eller på tv:n där säljaren vill nå ut till allmänheten med någon typ av rolig, allvarlig eller komisk reklam. Men det finns även en annan typ av reklam som blir allt mer vanlig, och det är så kallas sponsring med samarbeten. Om du ofta läser bloggar eller kollar Youtube vet du säkert vad vi menar med det, annars ska du givetvis få det förklarat för dig. Om vi tar till exempel en bloggare med många läsare, kan ett företag kontakta bloggaren och fråga om de skickar någon produkt eller erbjuder henne en tjänst gratis så ska hon göra reklam för dem på sin blogg. På de sättet kan företaget som vill göra reklam nå ut till en målgrupp som de kanske inte hade gjort om de gjorde reklam på radion exempelvis. Bloggarens läsare kan då eventuellt köra den annonserade varan eller tjänsten. Dock är vet viktigt att bloggaren säger tydligt att det är ett samarbete med ett företag och att hon gör reklam för deras produkt, annars bryter både bloggaren och företaget för reglerna och kan åka fast i form av att behöva betala böter. Liknande gäller om det är en person som gör reklam för en produkt eller en tjänst på Youtube vilket är väldigt vanligt. Om man kollar mycket på Youtube kan man känna igen samma företag som för många att göra reklam för dem.

Integritetspolicy